Dagens bibelord (Ps 121:1f)

En vallfartssång. Jag ser upp emot bergen: varifrån skall jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren, som har gjort himmel och jord.