Dagens bibelord (1 Kor 15:42)

Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt.