Bråttom men inte kört – studiecirkel

i kyrkan och Zoom

Studiecirkel kring klimatfrågor med utgångspunkt från Stefan Edmans bok, Bråttom men inte kört. Vi tänker oss att vi har 5 träffar under hösten och till varje tillfälle läser deltagarna 30-50

Informationsträff för volontärer

Frej corner

Välkommen till informationsmöte måndagen den 4 oktober Då träffas vi tillsammans, vi berättar och informerar om Ansgarkyrkans och Lidingö församlings mötesplatser och verksamheter. Aktuella volontäruppdrag - och var du behövs!

Informationsträff för volontärer

Frej corner

Välkommen till informationsmöte måndagen den 4 oktober! Då träffas vi tillsammans, vi berättar och informerar om Ansgarkyrkans och Lidingö församlings mötesplatser och verksamheter. Aktuella volontäruppdrag - och var du behövs!

Tisdagstorget – Dialog om Gud

Festsalen

Tisdagstorget bjuder som vanligt på mat, gemenskap och lite själslig spis. Denna gång, i vår föredrags- och samtalsserie Dialog om Gud, kommer Åke Jonsson, pastor och teologie doktor. Åke har

Lidingövandring

annan plats

Kulturvandring Nyfiken på – vi vandrar och delar ett stycke livshistoria med varandra. Samling 9.30. Plats meddelas senare.

Bråttom men inte kört – studiecirkel

i kyrkan och Zoom

Studiecirkel kring klimatfrågor med utgångspunkt från Stefan Edmans bok, Bråttom men inte kört. Vi tänker oss att vi har 5 träffar under hösten och till varje tillfälle läser deltagarna 30-50

Bråttom men inte kört – studiecirkel

i kyrkan och Zoom

Studiecirkel kring klimatfrågor med utgångspunkt från Stefan Edmans bok, Bråttom men inte kört. Vi tänker oss att vi har 5 träffar under hösten och till varje tillfälle läser deltagarna 30-50

Till minne och tröst

Kyrksalen

Minnesgudstjänst på Alla Helgons dag för de som gick till den eviga vilan 2020 och 2021. Sven-Gösta Holst, Anna Smedendahl Rosén, m fl.

Bråttom men inte kört – studiecirkel

i kyrkan och Zoom

Studiecirkel kring klimatfrågor med utgångspunkt från Stefan Edmans bok, Bråttom men inte kört. Vi tänker oss att vi har 5 träffar under hösten och till varje tillfälle läser deltagarna 30-50

Kvinnor och ledarskap

Festsalen

Onsdagsträff Birgitta Johansson Hedberg: Kvinnor och ledarskap – mina personliga erfarenheter som kvinna i ledarskapsposition under 40 år. Birgitta Johansson-Hedberg är Lidingöbo, styrelseordförande i Sörmlands sparbank, tidigare vd för Föreningssparbanken

Kulturfrukost med Barbro Westerholm

Festsalen

Barbro Westerholm är  läkare, riksdagsledamot och tidigare bl a adjungerad professor och generaldirektör för socialstyrelsen. (Obs: Detta evenemang har flyttats från den 20 november.)

Gudstjänst (sänds även på Youtube/Facebook)

Kyrksal plus Youtube

Vaksamhet och väntan (söndag före domsöndagen) Linnea Lidskog, pastor och ansvarig för Equmeniakyrkans pastorsrekrytering, predikan. Jonathan Ramström, gudstjänstledning. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.

Bråttom men inte kört – studiecirkel

i kyrkan och Zoom

Studiecirkel kring klimatfrågor med utgångspunkt från Stefan Edmans bok, Bråttom men inte kört. Vi tänker oss att vi har 5 träffar under hösten och till varje tillfälle läser deltagarna 30-50

Katolicismen i Sverige efter 2:a världskriget

Festsalen

Onsdagsträff Biskop Anders Arborelius: Utvecklingen av den katolska närvaron i Sverige- efter andra världskriget. Biskop Anders har varit biskop i Stockholms katolska stift sedan 1998 och blev som förste svensk

Med bildningsbegreppet i centrum

Kyrksalen

Onsdagsträff Jan-Erik Mellin: Att bygga en folkhögskola med bildningsbegreppet i centrum. Vad är en folkhögskola och vad är poängen med denna 150-åriga institution idag? Om man får chansen att bygga