Själavårdsamtal

I Ansgarskyrkan har du möjlighet att få ett eller flera enskilda samtal med pastor Sven-Gösta Holst. Dessa samtal är kostnadsfria och omfattas av absolut tystnadsplikt.
Ett själavårdssamtal är en möjlighet att i trygghet ta fram det som oroar och kanske till och med plågar dig.
I coronatider håller vi oftast samtalen på telefon.

Samtalen är cirka 45 minuter per gång.

Sven-Gösta Holst, pastor och föreståndare för Ansgarskyrkan, Lidingö.

Tel: 076-343 48 08

Mail: sg@ansgarskyrkan.se