Detta händer under hösten 2021

I augusti satte gruppen upp ett par pallkragar vid kyrkans entré. I dessa odlas dels blommor som ska bidra till att insekter och fjärilar kan få näring. En del kryddväxter har också planterats och kan förhoppningsvis användas i vår kaféverksamhet.
”Insektshotell” ska även sättas upp.
Vi vill med detta visa på enkla sätt som var och en kan tillämpa hemma och därmed bidra till den ekologiska mångfalden och ett bättre klimat.

Pilgrim´s walk for future. Ett kyrkligt arrangemang för att skapa uppmärksamhet kring COP 26, klimatmötet i Glasgow i november. Alla behöver inte vandra till Glasgow utan vi kan göra vandringar lokalt. Avsikten är att på olika sätt utöva press på våra politiker/myndigheter så att de agerar för att nå Parisavtalets målsättning.
Vi gjorde den första vandringen lördagen 4 september och avser att fortsatta med dessa vandringar varje lördag till början av november. Under vandringarna samtalar och mediterar vi om klimatfrågor och på vilket sätt vi kan ändra vår livsstil för att minska vår klimatpåverkan.  Vi startar kl 10 vid Ansgarskyrkan och vandrar ca 1,5 timme. Ingen föranmälan.

Den 2 oktober planeras en ”loppis” där de som vill antingen kan hyra bord och försälja sina prylar med egen förtjänst eller gratis få tillgång till ett bord för försäljning men där intäkten går till kyrkans verksamhet. Detta är ett led i vår strävan att minska konsumtionen och att öka återanvändningen av kläder och prylar. Anmäl intresse att hyra ett bord genom att sända ett mail till info@ansgarskyrkan.se

Den 28 september startar vi en studiecirkel kring Stefan Edmans bok – Bråttom men inte kört. Vi samtalar kring bokens innehåll men får även ta del av ett par miniföreläsningar av ett par personer som har stor kunskap i vissa klimatfrågor. Anmälan om att vilja delta i studiecirkeln sker genom mail till nils.egberg@gmail.com Sista datum för anmälan 20 september.

Den 5 oktober arrangerar Kulturgruppen en träff i Ansgarskyrkan med docent Åke Jonsson där han ger en presentation av sin syn på Guds skapelse och människans roll i denna skapelse. Därefter  diskuterar vi kring skapelseteologi och miljöengagemang. Ingen föranmälan.

Under hela hösten ska gruppen presentera ett projekt ”Under”. Vi ska få lära oss litet om alla de livsviktiga processer, underverk, som ständigt pågår utan vår insyn – under jorden, under vattenytan och i luften. Håll utkik efter utställningsmaterial som kommer att presenteras i kyrkan.