Recurring

Torsdagsmässa

Kyrksalen

Varannan torsdag samlas vi till en nattvardsandakt med mycket sång och musik. Vi söker stillhet, glädje, gemenskap och gudsnärhet tillsammans.