Featured Utvalt

Nattvardsgudstjänst (sänds även på Youtube/Facebook)

Kyrksal plus Youtube

Guds rike är nära - andra advent Suzanne Molin, predikan. Jonathan Ramström, gudstjänstledning Vlad Constantin Visenescu, organist. Behöver du skjuts till gudstjänsten? Ring Calle Svensson 073 392 28 37. Kyrkkaffe

Featured Utvalt Recurring

Söndagsklubben under gudstjänsten

Kyrksalen

Ansgarskyrkans variant på Söndagsskola för de yngsta, återupptas! Barnrummet är öppet under gudstjänsten och där finns barnensbibel som man kan läsa under gudstjänsten. Det finns även möjlighet att leka och

Featured Utvalt

Julkonsert med Vocation

Kyrksalen

Välkommen till julkonsert med Vocation i Ansgarskyrkan! Konserten bjuder på julmusik a cappella och sånger med enklare ackompanjemang, stämsång varieras med solosång. Vocation är en jazzvokalgrupp som bjuder på vokaljazz