Församlingsmöte

annan plats

Mer information kommer skickas ut till medlemmar. Mötet kommer vara på Zoom.

Nya Torsdagstorget

annan plats

Vem är Gud egentligen? Samtal med Sofia Camnerin, Teologie doktor och tillträdande Generalsekreterare för Sveriges Kristna Råd. Samlingarna sker på Zoom. Kontakta info@ansgarskyrkan.se så får du en länk till Torsdagstorget. OBS: Möten, föredrag och liknande som sker på Zoom är direktsända och kan, till skillnad från våra gudstjänster, inte ses i efterhand. Välkommen!

Studiecirkel om teologi och skapelse

annan plats

En studiecirkel där vi läser Åkes Jonssons bok ”Mer lik Gud” och i möten på Zoom samtalar om de frågor som boken väcker hos oss.

Nya Torsdagstorget

annan plats

Vad säger Bibeln om kyrkan? (del 2) Bibelstudium med Rune Forsbeck. OBS - Tiden! Samlingarna sker på Zoom. Kontakta info@ansgarskyrkan.se så får du en länk till Torsdagstorget. Välkommen!

Nya Torsdagstorget – Säsongsavslutning

annan plats

Sista Torsdagstorget för säsongen. Program för denna kväll publiceras inom kort. Samlingarna sker på Zoom. Kontakta info@ansgarskyrkan.se så får du en länk till Torsdagstorget. Välkommen!

Församlingsmöte

annan plats

Mer information kommer skickas ut till medlemmar. Mötet kommer vara på Zoom.