Nattvardsgudstjänst (sänds även på Youtube/Facebook)

Kyrksal plus Youtube

Lovsång – Tacksägelsedagen Equmenia, Ansgarskyrkans ungdomsförening, ansvarar för gudstjänsten. Sven-Gösta Holst, predikan. Anna Smedendahl Rosén, musik. Ansgarskyrkans barnkör medverkar. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.

Till minne och tröst

Kyrksalen

Minnesgudstjänst på Alla Helgons dag för de som gick till den eviga vilan 2020 och 2021. Sven-Gösta Holst, Anna Smedendahl Rosén, m fl.

Gudstjänst (sänds även på Youtube/Facebook)

Kyrksal plus Youtube

Vaksamhet och väntan (söndag före domsöndagen) Linnea Lidskog, pastor och ansvarig för Equmeniakyrkans pastorsrekrytering, predikan. Jonathan Ramström, gudstjänstledning. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.