Kultur

Ansgarskyrkan är ett kulturellt centrum i vid bemärkelse, med plats för föreläsningar, panelsamtal, bokreleaser, kvinnofrukostar, filmkvällar och mycket mer. 

Vi genomför många av våra kulturarrangemang i samarbete med Bilda.

Kommande kulturevenemang

Med bildningsbegreppet i centrum

Kyrksalen

Onsdagsträff Jan-Erik Mellin: Att bygga en folkhögskola med bildningsbegreppet i centrum. Vad är en folkhögskola och vad är poängen med denna 150-åriga institution idag? Om man får chansen att bygga