Kultur

Ansgarskyrkan är ett kulturellt centrum i vid bemärkelse, med plats för föreläsningar, panelsamtal, bokreleaser, kvinnofrukostar, filmkvällar och mycket mer. 

Vi genomför många av våra kulturarrangemang i samarbete med Bilda.

Kommande kulturevenemang

[tribe_events view=”list” category=”kultur”]