Månadens gröna tips

Tips för mars:

Be för Guds skapelse och dess bevarande. 

Var observant på förändringar i vegetationen i ditt närområde. Larma om något ser ut att vara på gång.

Lev enkelt!

Försök minska ditt matavfall liksom annat avfall.

Återanvänd kläder – vänner, bekanta, barn och barnbarn kanske kan använda sådant du inte vill ha kvar. Second hand försäljare i t ex kyrkor tar också gärna emot.