Här växer en grön kyrka fram!

annan plats

Ansgarskyrkan är med i nätverket Grön kyrka. Det beslutades vid församlingsmötet den 14 april 2021. Grön kyrka är ett nätverk för alla kyrkor och församlingar som vill ta några steg