Gudstjänst, livesänds också.

Kyrksal plus Youtube

Tema: Att leva tillsammans - och sorgen när det inte längre går. Larsåke W Persson, pastor, terapeut och författare, predikar. Sven-Erik Wånell, gudstjänstledning. Maria Arhusiander, musik.  

Gudstjänst, livesänds också.

Kyrksal plus Youtube

Tema: Vårt evighetshopp Jonathan Ramström, pastorskandidat, predikan. SG Holst, gudstjänstledning. Anna Smedendahl Rosén, musik. Orgeln har fått en cymbelstjärna! Ann Egberg presenterar den.

Nattvardsgudstjänst, livesänds också.

Kyrksal plus Youtube

söndagen före domsöndagen Tema: Vaksamhet och Väntan Rune Forsbeck, pastor, predikan. SG Holst, gudstjänstledning. Anna Smedendahl Rosén, musik. Körgrupp.

Gudstjänst på första advent (livesänds också)

Kyrksal plus Youtube

Traditionell gudstjänst på första advent - med anpassning till corona, förstås... Sven-Gösta Holst, predikan. Anna Smedendahl Rosén, musikalisk ledare. Blandad barn- och vuxenkör, blåsare, m fl.