Till minne och tröst, Alla helgons dag

Youtube

Musikgudstjänst där vi minns de i gemenskapen som gått till den eviga vilan under året. Medverkande bl a: Sven-Gösta Holst, betraktelse, Mattias Danielsson, sång, Lena Olsson, violin, Anna Smedendahl Rosén piano och orgel