Gudstjänst – enbart livesändning

Youtube

Hjälparen kommer Sven-Gösta Holst, predikan. Maria Arhusiander, organist. Körgrupp från Ansgarskyrkans vokalensemble. Länk till sändningen: https://youtu.be/S-y2z9X0ffI

Vår sjukhuskyrka

Youtube

Vi får inte glömma bort sjukhuskyrkan! Ansgarskyrkan stöttar den andliga vården på regionens sjukhus och har ett alldeles speciellt ansvar för sjukhuskyrkan och sjukhuspastorn på Danderyds sjukhus. Nedan har du

Gudstjänst på Pingstdagen – enbart livesändning

Youtube

Den heliga Anden Linnea Lidskog, pastor och ansvarig för pastorsrekrytering inom Equmeniakyrkan, predikan. Sven-Gösta Holst, gudstjänstledning. Anna Smedendahl Rosén, musik. Mattias Danielsson, solosång. Länk till sändningen: https://youtu.be/ch5yEz1yWyU

Gudstjänst – enbart livesändning

Youtube

Den heliga trefaldighetsdagen eller Missionsdagen Rune Forsbeck, pastor, predikan. SG Holst, gudstjänstledning, Maria Arhusiander, organist, m fl. Länk till sändningen: https://youtu.be/bSEVEaMs-SQ

Gudstjänst – enbart livesändning

Youtube

Kallelsen till Guds rike Sven-Erik Wånell, predikan. Sally Stenberg, gudstjänstledning. Anna Skagersten, organist, samt sångare. Länk till sändningen: https://youtu.be/iqNuvAcEKCo

Gudstjänst – enbart livesändning

Youtube

Förlorad och återfunnen Rickard Karlsson Lundmark, predikan. SG Holst, gudstjänstledning. Anna Smedendahl Rosén, musik. m fl. Länk till sändningen: https://youtu.be/f_UrOLljIIo

Sommarandakt – enbart livesändning

Youtube

En stund av gemenskap, eftertanke, bön och fin musik. Vi följer kyrkoårets teman och texter. Medverkande publiceras i början av juni.

Sommarandakt – enbart livesändning

Youtube

En stund av gemenskap, eftertanke, bön och fin musik. Vi följer kyrkoårets teman och texter. Medverkande publiceras i början av juni.

Sommarandakt – enbart livesändning

Youtube

En stund av gemenskap, eftertanke, bön och fin musik. Vi följer kyrkoårets teman och texter. Medverkande publiceras i början av juni.

Sommarandakt – enbart livesändning

Youtube

En stund av gemenskap, eftertanke, bön och fin musik. Vi följer kyrkoårets teman och texter. Medverkande publiceras i början av juni.

Sommarandakt – enbart livesändning

Youtube

En stund av gemenskap, eftertanke, bön och fin musik. Vi följer kyrkoårets teman och texter. Medverkande publiceras i början av juni.

Sommarandakt – enbart livesändning

Youtube

En stund av gemenskap, eftertanke, bön och fin musik. Vi följer kyrkoårets teman och texter. Medverkande publiceras i början av juni.

Sommarandakt – enbart livesändning

Youtube

En stund av gemenskap, eftertanke, bön och fin musik. Vi följer kyrkoårets teman och texter. Medverkande publiceras i början av juni.

Sommarandakt – enbart livesändning

Youtube

En stund av gemenskap, eftertanke, bön och fin musik. Vi följer kyrkoårets teman och texter. Medverkande publiceras i början av juni.

Sommarandakt – enbart livesändning

Youtube

En stund av gemenskap, eftertanke, bön och fin musik. Vi följer kyrkoårets teman och texter. Medverkande publiceras i början av juni.