Rysk ortodox gudstjänst — Православие

Gudsmoderns Beskydds Ortodoxa församling, varannan söndag @ 15

Skandinaviens Nordisk-Ortodoxa Dekanat står under direkt tillsyn och kanoniskt beskydd av Hans Eminens Metropoliten Hilarion, Förste Hierark av ROCOR (Russian Orthodox Church Outside of Russia), och är en i grunden all-ortodox kyrka, i full kommunion med alla kanoniska och ortodoxa kyrkor, som välkomnar alla människor av en god vilja som vill söka och lära mer om den fullt ut ortodoxa och katolska tro som en gång kristnade våra länder i Norden, varför den äldre, västliga riten och det västliga officiet används i alla våra liturgier och övriga gudstjänster, som alltid firas på det lokala folkspråket.