Från missionshus på landet till kyrka i storstad

Söndagsskolan samlad utanför Emanuelsberg, församlingens första missionshus.

 

De var arrendatorer, trädgårdsmästare, rättare och skomakare, de som bildade Lidingö friförsamling 1888 i ett hörnrum i Kvarnskolan, hemma hos skomakaren. Tro, trohet och gemenskap är rubriken på den utställning som visas på Lidingö Museum från den 28 november till den 17 januari.

Där får vi följa församlingens och stadens utveckling från landsbygd till storstad, från en frikyrka för de troende till en kyrka med låga trösklar där alla är välkomna.

Vid invigningen som sker i Ansgarskyrkan lördagen den 28 november kl. 13.00 ger Sven Erik Wånell axplock ur utställningen och den bok om församlingens historia och utveckling som finns klar då.

HÖKO – höstkonferensen

Välkommen till en helg i framtidens och inspirationens tecken!

Alla vi som tillsammans utgör Ansgarskyrkan – kafémedarbetare, körsångare, scouter, innebandyspelare, Tisdagstorget, Ansgarsmässan, gudstjänstfirare – samlas för att umgås, äta tillsammans, inspireras, samtala om livet och vår gemenskaps framtid.

Lördagen tillbringas på Bosön, söndagen i vår kyrka. Helgen kostar 100 kr/person, 250 kr/familj.

PROGRAM – Ansgarskyrkans Höstkonferens, HöKo

(med reservation för ändringar)

LÖRDAG 8 SEPTEMBER

(På Bosön)

9.30              Drop-in fika, kom till receptionen på Bosön (Buss 211)

10.00           Inledning:
”Nya sätt att vara kyrka – nytt språk?”

Panelsamtal med:
Harry Månsus, pastor, författaren, teolog, som ägnat större delen av sitt yrkesliv till att söka, finna och introducera både nya former och ett nytt språk för kyrkorna. Inte minst genom Sinnesrogudstjänster, som han skapade, och Brommadialogen, en spjutspetsorganisation inom Baptistsamfundet, ledd av honom, för att bygga mötesplatser mellan människor i det öppna, andliga gränslandet och kyrkan.

Are Norhava, präst, yogainstruktör, författare och översättare av boken Kristendomens hjärta, av den amerikanske teologen Marcus Borg, där ett annat sätt att förhålla sig till den kristna tron, och ett annat sätt att prata om den, presenteras. Are är också präst i Katarina församling, där man ständigt – och ofta framgångsrikt – prövar nya former för en gammal kyrka.

Rickard Karlsson Lundmark, församlingens styrelseordförande, som på detta sätt kan dela med sig av sin vision för vår församling.

Victoria Gejrot, samtalsledare.

11.00           Ed Camp

Vi tänker och funderar tillsammans efter inledningspasset. Men på ett nytt sätt, en ny (och intressant) metod som förmodligen väldigt få av oss varit med om…

Daniel Backgård leder passet

12.00           Buffélunch

13.00           Specialaktiviteter för vissa grupper. Vi andra:

13.00           Bygg den nya kyrkan! ”Messy Church”

I mindre grupper, eller var och en för sig, tillåter vi oss att tänka helt fritt, helt vilt, helt rim- och resonlöst, om vilken kyrka vi skulle vilja se, vara med i, eller bara pröva.

Hur ser den ut? Vad gör man där? Vilka rum, vilka möbler, vilka grejer skulle vi ha? Hur skulle det låta där? Vilka skulle komma dit? Vilka skulle jobba där? Och med vad? Hur fattar man beslut i en sån kyrka?
Osv, bara fantasin och dina drömmar sätter begränsningar.

Jonathan Ramström inleder med en kort introduktion av till begreppet ”Messy Church” (som faktiskt finns – både som begrepp och realitet).

Om någon eller några vill skrida till verket med detsamma så finns stora möjligheter att delta i, röra till och omskapa söndagens gudstjänst.

15.30           Eftermiddagsfika

16.00           Storgrupp, i gymnastikhallen.

Vi avslutar dagen, på Bosön, med både lek och lite allvar.

Daniel Backgård leder samlingen

Information om middagen ges klockan fem; Vad, hur och var.

17.00           Slut på Bosön – därefter:

18.00-20.00  Middag!

SÖNDAG 9 SEPTEMBER

(I Ansgarskyrkan)

9.30              Fysisk aktivitet

Välj mellan:
Rörelsepass i Multihallen
eller
”Bön- och morgonandaktspromenad”

10.00           Frukostbuffé i Festsalen

11.00           Nattvardsgudstjänst i kyrkan

12-13.30     Kyrkkaffe och avslutning för HöKo 2018