Gudstjänst (sänds även på Youtube/Facebook)

Vaksamhet och väntan
(söndag före domsöndagen)

Linnea Lidskog, pastor och ansvarig för Equmeniakyrkans pastorsrekrytering, predikan.
Jonathan Ramström, gudstjänstledning.

Kyrkkaffe efter gudstjänsten.