Författarkväll: Hur naturen blev svenskarnas religion

Författarafton med David Thurfjell.

Svenskarna är världens mest sekulariserade folk. Samtidigt upplever sig många människor i detta land ha en djupt personlig och existentiell relation till naturen. Att ”Naturen är min kyrka” verkar därför vara ett påstående som många kan känna igen sig i. Har naturen tagit kyrkans plats som svenskarnas religion? Hur kom det sig i så fall att det blivit så.

David Thurfjell är professor i religionsvetenskap och författare till boken Granskogsfolk: hur naturen blev svenskarnas religion (Norstedts 2020)