Getsemanestund med nattvard – “Det nya förbundet”

På skärtorsdagen kommer vi ihåg när Jesus bjöd till den första nattvardsmåltiden.

En meditativ nattvardsandakt som inledning på påsken.

Sven-Gösta Holst, betraktelse.
Ingemar S Johansson, sångsolist.
Maria Arhusiander, organist.