Vad är en grön kyrka?

I Equmeniakyrkan finns ett stort engagemang för klimatet och att leva hållbart, både som privatperson och som församling. Det omfattar allt från vilka varor vi köper till vilken påverkan vi har med vårt sätt att leva.

I vår församlings verksamhetsplan står:

Vi lever i en tid med stora utmaningar. Den mest avgörande är att leva hållbart och i balans med jordens förutsättningar. Klimatkrisen gör sig redan påmind, och orkaner och störtregn drabbar på ett fruktansvärt sett människor särskilt i de fattigaste länderna.

Ansgarskyrkan ska vara en hållbar kyrka. Vi ska driva ett aktivt arbete för miljö och klimat. Ett steg kan vara att under 2021 gå med i nätverket Grön kyrka. I alla våra inköp ska vi ta klimathänsyn. Där så är möjligt ska vi handla Rättvisemärkta produkter.

Vad innebär det att bli en Grön kyrka

Att bli en Grön kyrka handlar om att vilja se församlingen och dess verksamhet röra sig åt ett mer hållbart håll ur ett klimat- och miljöperspektiv. Vad det sedan betyder i praktiken beror på församlingens förutsättningar. En Grön kyrka säger att den vill föra ett sådant samtal och sedan ta konkreta beslut som följd av samtalen. Om det sedan betyder att sätta upp solpaneler, sluta klippa gräsmattan, sluta ett avtal med en lokal bonde kring att köpa in varor eller att försöka påverka politiker är upp till församlingens egna förutsättningar. (Från Grön kyrkas hemsida https://gronkyrka.se/att-bli-en-grön-kyrka.)

På årsmötet 24 februari får församlingen ta ställning till om vi vill sträva mot att bli en Grön kyrka.

Det är angeläget att Ansgarskyrkan som grön kyrka genomsyrar församlingens hela verksamhet och inte drivs av några få eldsjälar. Vi behöver vara många som hjälps åt att sprida kunskap och inspirera till konkreta åtgärder.Det är en möjlighet för församlingen att engagera fler Lidingöbor och en möjlighet att släppa loss sin kreativitet och komma med idéer och initiativ som leder till hållbara förändringar. En förändring både i församlingens sätt att driva sin verksamhet som inspiration till förändring i vår personliga livsstil.

Vill du vara med i samtalet kring grön kyrka så hör av dig till info@ansgarskyrkan.se så återkommer vi med en inbjudan till ett zoom-möte inom kort.